fbpx

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) taikoma:

  • transporto paslaugas užsakantiems ir gaunantiems vartotojams;
  • transporto paslaugas teikiantiems vairuotojams;
  • užsakymų gavėjams, užsakantiems pristatyti maistą, prekes ar kitus daiktus;
  • pristatymo paslaugas teikiantiems kurjeriams.

1.2. UAB „Švyturio taksi“, įmonės kodas 302897103, buveinės adresas Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda, el. p. svyturiotaksi1@gmail.com (toliau – Bendrovė), renka ir naudoja šiuos keleivių asmens duomenis: keleivio vardas bei pavardė; telefono numeris (pokalbiai telefonu gali būti įrašomi); elektroninio pašto adresas; geografinė padėtis; kelionės data, laikas bei tikslas; važiavimo atstumas; prisijungimo bei mokėjimų informacija; informacija apie iškilusias nenumatytas situacijas; įrenginio, kuriame įdiegta „Švyturio taksi“ programėlė, identifikavimo duomenys.

1.3. Bendrovė įsipareigoja rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Bendrovė užtikrina, kad jai pateikti duomenys bus saugūs, o jų tvarkymas atitiks galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

1.4. Su šia Politika galite susipažinti internetinėje svetainėje www.svyturiotaksi.lt

2. Asmens duomenų naudojimo tikslai

2.1. Asmeninius duomenis renkant ir naudojant siekiama palengvinti ir padaryti efektyvesnį vairuotojo ir vartotojo (keleivio) bendravimą.

2.2. Vairuotojams pateikiami keleivių geografinių vietovių duomenys ir telefonų numeriai, kad keleiviai būtų paimti kuo greičiau ir efektyviau, kad būtų išvengta nesusipratimų ir būtų gerinama aptarnavimo kokybė.

2.3. Geografinių vietovių duomenys naudojami pristatant užsakovui maistą, prekes ar kitus daiktus.

2.4. Kontaktiniai duomenys naudojami pranešti klientams ir keleiviams apie programėlės atnaujinimus/pakeitimus, teikti informaciją apie paslaugas, vykdomas akcijas, apklausas, nuolaidas, organizuojamus konkursus ir loterijas.

2.5. Vardas, telefono numeris ir elektroninis adresas naudojami bendraujant su klientais ir keleiviais, siekiant suteikti jiems pageidaujamą paslaugą.

2.6. Vardas, telefono numeris ir elektroninis adresas naudojami susisiekti su keleiviais jeigu jie ką nors pamiršo paslaugas teikusiame automobilyje.

2.7. Informacija apie vairuotojų ir keleivių maršrutus renkama geografinės aprėpties analizavimui, kad vairuotojams Bendrovė galėtų pateikti rekomendacijas dėl efektyviausių maršrutų.

2.8. Asmens duomenys reikalingi, kad Bendrovė galėtų administruoti, analizuoti ir gerinti veiklą bei užtikrinti sklandų mobiliosios programėlės ir elektroninio tinklapio  veikimą.

2.9. Asmens duomenys gali būti nagrinėjami, remiantis pagrįstais teisiniais interesais, pvz. tiriant ir nustatant apgaulingus mokėjimus. Mokėjimų duomenys renkami, siekiant apsisaugoti nuo sukčiavimo. Atsitikus tokiam atvejui, Bendrovė gali perduoti Jūsų duomenis tretiesiems asmenims.

3. Asmens duomenų saugojimas

3.1. Vartotojas, sutikdamas su šia Politika, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų naudojami, siekiant kuo efektyviau įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako paslaugą elektroninėje paskyroje, ar mobiliojoje programėlėje.

3.2. Vartotojas, nesutikdamas su Politika, neturės galimybės įsigyti kai kurių paslaugų elektroninėje paskyroje ir mobiliojoje programėlėje.

3.3. Keleivių asmens duomenys  bus saugomi tol, kol bus aktyvi keleivio paskyra. Išimtis teikiama atvejams, jei duomenys turi būti saugomi mokestiniais, kilusių situacijų sprendimo ir sukčiavimo prevencijos tikslais.

3.4. Vartotojas bet kada gali kreiptis raštu (arba šioje Politikoje nurodytu el. pašto adresu) į Bendrovės administraciją dėl asmens duomenų panaikinimo. Tokiu atveju Bendrovė panaikina informaciją apie asmens duomenis (ištrina), išskyrus atvejus, kai yra įsiskolinimų, ginčų ar kitų neišspręstų situacijų.

3.5. Jeigu kyla įtarimų dėl nusikalstamos veiklos, sukčiavimo (gauti skundai) ar klaidingos informacijos pateikimo, duomenys bus saugomi tol, kol bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas ir, situacija bus išspręsta teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Ginčų dėl mokėjimo atveju, informacija bus saugoma tol, kol ginčai bus išspręsti arba sueis senaties terminas.

3.7. Bendrovė taip pat gali išsaugoti informaciją, jeigu tai yra būtina, siekiant apsaugoti teisėtus Bendrovės verslo interesus. Jeigu Bendrovė užblokuoja vartotojo paskyrą dėl netoleruotino pastarojo elgesio, Bendrovė gali išsaugoti tam tikrą šio profilio informaciją, kad šis vartotojas ateityje negalėtų sukurti naujo Bendrovės profilio.

4. Prieiga ir tikslinimas

4.1. Savo asmeninius duomenis galite matyti ir redaguoti savo „Švyturio taksi“ programėlėje.

5. Asmens duomenų apsauga

5.1. Bendrovė, rinkdama ir naudodama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

5.2. Bendrovė užtikrina, jog asmens duomenys bus apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų – neteisėto duomenų pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo, vagystės ir t.t., – o duomenų apsaugos lygis atitiks teisės aktų reikalavimus.

5.3. Asmens duomenis Bendrovė gali naudoti tik sprendžiant su paslaugos naudojimu (keleivių bei klientų aptarnavimu) susijusius klausimus.

5.4. Keleivių atsiliepimai apie paslaugų kokybę yra anonimiški. Keleivio, kuris paliko atsiliepimą ir vertinimą, duomenų vairuotojai nemato.

5.5. Vartotojas (keleivis, klientas), pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,  turi teisę susipažinti su informacija apie Bendrovės turimus jo asmens duomenis – kokius jo duomenis Bendrovė turi, ar duomenys teisingi, iš kokių šaltinių gauti, kokiais tikslais jie tvarkomi, kam teikiami. Bendrovė privalo pateikti minėtus duomenis, duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

6. Slapukų naudojimas

6.1. Siekiant, kad vartotojui (klientui, keleiviui) būtų suteiktos visavertės elektroninės paslaugos, į vartotojo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti slapukai. Tai trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius.

6.2. www.svyturiotaksi.lt internetinėje svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojančių vartotojo įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti ir t.t. Ši informacija renkama statistiniais ir rinkodaros tikslais.

6.3. Sutikimą naudoti slapukus vartotojas (keleivis, klientas) gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus.

7. Google Analytics ir soc. tinklai

7.1. Bendrovė naudoja „Google Analytics“ įrankį statistinei analizei apie vartotojo naršymo svetainėje www.svyturiotaksi.lt veiksmus.

„Google Analytics“ naudoja slapukus, kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti, kaip Jūs naudojatės tinklapiu. Mes įrašome informaciją apie tai, kuriuos puslapius Jūs atidarote, kiek laiko praleidžiate kiekviename puslapyje ir kuriame mieste ar teritorijoje būdami lankotės mūsų svetainėje. Naudodamiesi „Google Analytics“ įrankiu mes galime analizuoti vartotojų srautus bei naršymo įpročius – šie duomenys mums suteikia naudingos informacijos, kurią galime panaudoti savo svetainės tobulinimui.
Šie duomenys neleidžia nustatyti Jūsų asmens tapatybės: prieš pradedant Jūsų duomenis saugoti „Google“ serveriuose, „Google Analytics“ užslaptina Jūsų IP adresą, ir saugomas jis negali būti naudojamas asmenybės identifikavimui. Visą informaciją apie „Google Analytics“ privatumo politiką sužinokite internetinėje svetainėje.

 

7.2. Bendrovės internetinėje svetainėje yra nuorodų į šiuos socialinius tinklus: „Facebook“, „Instagram“, „Youtube“. Nuorodas atpažinsite iš atitinkamos paslaugos teikėjo logotipo. Paspaudus nuorodas, atidaromi atitinkami socialiniai tinklapiai, jiems ši privatumo politika nėra taikoma. Išsamesnė informacija apie atskirų socialinių tinklų naudojamas privatumo politikos nuostatas rasite kiekvieno tiekėjo duomenų apsaugos deklaracijose.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šioje Politikoje gali būti atliekami pakeitimai, apie kuriuos Bendrovė vartotojus (klientus, keleivius) informuos.

8.2. Vartotojų tolesnis naudojimasis Bendrovės paslaugomis, gavus tokio pobūdžio pranešimus, reiškia jų sutikimą su Politikos pakeitimais.

Mūsų partneriai

Ir klientai

Taksi užsakymas
Išankstinis taksi užsakymas galimas tik kelionėms į užmiestį ir ne vėliau kaip 2 val. iki kelionės pradžios.

X
UŽSAKYTI